Round 15 (08th June 2017)

Team A Score   Score Team B Video Results

3

Vs.

1

   coming soon  

3

Vs. 

1

coming soon  

4

Vs.

0

   

  

Round 14 (28th May 2017)

Team A Score   Score Team B Video Results

3

Vs.

1

     

4

Vs. 

0

coming soon  

3

Vs.

1

coming soon   

  

Round 13 (14th May 2017)

Team A Score   Score Team B Video Results

4

Vs.

0

     

2

Vs. 

2

na  

3

Vs.

1

   

  

Round 12 (07th May 2017)

Team A Score   Score Team B Video Results

3

Vs.

1

  na   

3

Vs. 

1

na  

2

Vs.

2

na   

 

Round 11 (30th April 2017)

Team A Score   Score Team B Video Results

4

Vs.

0

  coming soon   

2

Vs. 

2

na  

3

Vs.

1

coming soon   

 

Round 10 (09th April 2017)

Team A Score   Score Team B Video Results

4

Vs.

0

  na 

0

Vs. 

4

na

0

Vs.

4

na  

 

Round 9 (02 April 2017)

Team A Score   Score Team B Video Results

1

Vs.

3

   

2

Vs. 

2

 

3

Vs.

1

 

 

Round 8 (26th March 2017)

Team A Score   Score Team B Video Results

3

Vs.

1

  na   

3

Vs. 

1

na   

3

Vs.

1

na  

 

Round 7 (19th March 2017)

Team A Score   Score Team B Video Results

4

Vs.


     

4

Vs. 

0

   

2

Vs.

1

coming soon   

 

Round 6 (12th March 2017)

Team A Score   Score Team B Video Results

4

Vs.


   

3

Vs. 

1

 

2

Vs.

2

 

 

Round 5 (26th Feb 2017)

Team A Score   Score Team B Video

4

Vs.


 

3

Vs. 

1

 

4

Vs.

0

 

 

Round 4 (19th Feb 2017)

Team A Score   Score Team B Video

3

Vs.


 

1

Vs. 

3

 

2

Vs.

2

 

 

Round 3 (12th Feb 2017)

Team A Score   Score Team B Video

3

Vs.


  n/a

3

Vs. 

1

 

4

Vs.

0

 

 

Round 2 (05th Feb 2017)

Team A Score   Score Team B Video

4

Vs.

0

 

1

 

3

 n/a

0

Vs.

4

 

 

Round 1 (29th Jan 2017)

Team A Score   Score Team B Video

4

Vs.

0

  n/a

2

Vs.

2